Imunski GcMAF protokol za aktiviranje imunskih teles MAKROFAGOV M1

Imunski GcMAF protokol za aktiviranje imunskih teles MAKROFAGOV M1

PROTOKOL GcMAF - Gc Macrophage Activation Factor 

IMUNSKI GcMAF japonski protokol - MODULACIJA MAKROFAOV (po dr. Akira Yamamoto) PRI ONKOLOŠKIH BOLNIK PODALJŠA ŽIVLJENJE med 5 in 17 let, japonska STATISTIKA OZDRAVITVE po petih letih pa je med 46% in 100% (odvisno od stadija in vrste raka, ter stanja pacienta).

Vir: https://journals.aai.org/jimmunol/article/173/5/3446/36479/A-Critical-Regulatory-Role-of-Leucin-Zipper

Spodaj podajamo članek in kratko raziskavo:
Napisala: Bill Sardi in Timothy Habel, Oktober 2008

…ob rojstvu dobimo prirojen IMUNSKI SISITEM. Iz popkovine telo dojenčka potegne pozitivno floro vase, prvo materino mleko (kolostrum) aktivira in zbudi IMUNSKI SISITEM. Problem nastane, ko se vmešajo zunanji faktorji ki porušijo naš imunski sisitem, ki nas čuva. To so lahko cepiva (če vsebujejo živo srebro in viruse ali težke kovine v zraku, vodi in hrani. Težke kovine preprečujejo vezavo vitamina D celicah, kar dolgoročno povzroča dve negativne stvari: vezavo D vitamina v celicah in blokado GcMAF. Posledično dolgoročno ostanemo ljudje brez enga dela imunskekga sistem, ki je zadolžen za uničevanje genetsko okvarjenih celic (tudi rakastih celic). Ta del imunskega telesa se imenuje Limfociti T in Makrofagi M1. Poenostavljeno rečeno, dolgoročno ostanemo brez dela imunskega sistem, ki nas čuva pred rakavimi celicami. Morate vedeti da ima vsako telo (zdravo in bolno telo) dnevno fazo nastanka benignih oz. okvarjenih celic, ki vsakodnevno nastajajo ob delitvi zdravih celic, kot celična napaka. Nekaj tisoč do nekaj desettisoč potencialnih benignih in okvarjenih celic nastane vsak v naših telesih, kot posledica napak celičnih delitev in celične obnove. In prav te celice lahko v nekem času zbezljajo in se pretvorijo v rakaste. Vendar naša antitelesa Limfociti T in Makrofagi M1 poskrbijo za njihovo uničenje na vsakodnevnem nivoju. Od tod tudi razlga, zakaj nekateri dobijo rak, drug pa ne. Zato, ker nekaterim Limfociti T in Makrofagi M1 delujeo slabše (so slabo aktivni). Tistim, ki je del imunskega sistema, ki je zadolžen za uničevanje gensko okvarjenih celic, slabši ali zataji, se dnevna faza benignih in okvarjenih celic počasi množi, na tistem mestu (organu), kjer je imunski sistem najslabši. Tako lahko pride do nastanka obolenja raka. Tu je GcMAF rešitev. On je tista molekula, ki ponovno reaktivira, pretrese in postavi na noge Limfocite T in Makrofage M1, da začnejo ponovno uničevati benigne in okvarjene celice, kakor tudi morda že nastale rakaste celice, ki so se nakopičile v telesu. Sistem deluje kot rešitev za obolenje raka, ki je že nastalo, kakor tudi za preventivo da do razvoja raka ne pride. Pri celem procesu GcMAF-u pomaga Imunofan 5+ generacije. Brez ponovnega resetiranja in aktiviranja IMUNSKEGA SISTEMA (Limfocitov T in Makrofagov M1) bo zmaga nad rakom na dolgoročno zelo težka. GcMAF je tisti ki nam to omogoča. Vnaša se lahko kot svečke (analno), kapsule in napitek oralno. Protokol GcMAF traje približno 6 mesecev.

Vsi bi se morali zavedati oz. biti izobraženi, da obstajo dve vrsti oz. oblike rakastih celic. Prve, ki nastajajo na začetku so "matične rakaste celice" in te so najbolj otporne na vse. Nato iz njih kasneje nastajajo "hčerinske rakaste celice", ki so manj odporne. Onkološke terapije precej uspešno opravijo z hčerinskimi rakastimi celicami, ki predstavljajo volumensko in količinsko večino rakastih celic oz. rakaste gmote v telesu. Vendar težje oz. zelo težko uničičijo matične rakaste celice. Zato se rak kot bolezen rada vrača oz. metastazira. 

Imunskemu sistemu pa je vseeno. On brez izjeme (če je aktiven in dober) enako uničuje matične kot hčerinske rakaste celice. Zato je toliko poudarka na IMUNSKEMU SISTEMU in njegovemu ponovnemu aktiviranju, da začne ponovno prepoznavati rakaste celice in jih uničevati.

Morda sedaj razumete zakaj se obolenje raka v večini primerov dolgoročno vrača in ponavlja. Naj se zdravite z uradno medicino (kemoterapijo, obsevanjem,…) ali z alternativnimi protokoli, ki uničujejo rakaste celice, lahko s tem dosežete le trenutni učinek, ki zmanjša rakasto maso ali jo celo uniči dokončno. Vendar po kemoterapiji in obsevanju, vaše telo, ki je že tako bilo brez aktivnega dela imunskega sistema, za uničevanje rakastih celic (zato je do raka prišlo), dobi kot stranski učinek še udarec, ki še dodatno zmanjša delovanje celotnega dela imunskega sistema (kar lahko vsak obeli vidi na krvni sliki po kemoterapiji). Torej postanete še bolj ranjljivi za nevarnost, ki vam povzroča dnevna faza nastanka rakastih celic. Zato je tako zelo pomemben GcMAF protokol, ki vam po katerikoli terpiji (medicinski ali alternativni) dejansko resetira in aktivira IMUNSKI SISTEM, ki vas bo od takrat naprej čuval in ščitil da ponovno ne zbolite za rakom. 

Zdravniki vam v večini primerov (če vi to želite) povejo statistiko uspešnosti zdravljenja z kemoterapijo in obsevanjem na časnovni dobi do 5 let. Ker se skoraj vse raziskave delajo namenoma do 5 let. Zato prosite vašega zdravnika, da vam pokaže podatke uspešnosti ozdravitve iz raziskav ki so delane nad 5 let. Če jih nima ali vam jih ne pokaže mu jih pokažite vi. Ena od največjih raziskav, ki je bila narejena v svetu je ameriško - avstralska raziskava na 220.000 obolelih za rakom, ki je bila narejena v Avstraliji in Ameriki med leti 1990 in 2004. Raziskava je primerjala obolele, ki so se zdravili samo z kemoterapijo in tiste, ki se niso zdravili z kemoterapijo, ter primerjala njihovo razliko v preživetju. Razlika v Avstraliji je bila 2,3%, v Ameriki pa 2,1%. Prevod objavljene raziskave v slovenščino lahko pogledate "SLO. TUKAJ", kakor tudi originalni članek v angleščini, tako da kliknete "ORG. ANGL. TUKAJ"

Če želite prebrati raziskave o GcMAF-u, ki so jih delali znanstveniki, zdravniki in raziskovalci, kliknite na pdf

Tu spodaj kliknite na pdf dokument in si poglejte mnenje vrhunskega onkologa (profesorja), o GcMAF terapiji

MAKROGAG UNIČUJE IN POŽIRA RAKAVE CELICE
Ko se proizvede zadostno količino aktivnih makrofagov, se le vzdržuje do okončanja protokola šestih mesecev, saj imajo mikrofagipolživljenjsko dobo približno šest dni. Po 16 do 22 tedenskih doziranjih Gc-MAF količina encimov Nagalaze predvidoma pade na raven, ki je enaka pri zdravih ljudeh, kar služi kot dokaz, da je tumor v polnosti eliminiran. Zdravljenje je brez bolečinsko – uspelo je v 100% pri 16 pacientih z rakom dojke brez povratnih tumorjev v naslednjih 4 letih, kot navaja poročilo Mednarodnega časopisa o raku 15. januarja. (Mednarodni časopis o raku 2008, 15 januar, 122(2):461-7).

 

Makrofagi

Makrofagi (gr. macros - velik, phageîn - požirati) so največje celice imunskega sistema, ki v sebi nosijo naš celovit genetski zapis in imajo kapaciteto sintetizirati več deset tisoč različnih kemikalij, s katerimi se borijo za homeostazo in zdravje. Delujejo kot varuhi in čistilci, ki prepoznajo in nevtralizirajo tako celice okužene z virusi in bakterijami, kot celice za rakavimi spremembami. Najdemo jih v vseh tkivih, največ se jih nahaja na mestih poškodb ali območjih z večjo verjetnostjo okužb (npr. dihala) in drugih težav. Obenem so makrofagi tudi izredno pomemben element v komunikaciji med prirojenim in pridobljenim imunskim sistemom.

Glavnina makrofagov v telesu je v neaktivni obliki in delujejo le v obsegu rednega dnevnega delovanja. Kadar v telesu pride do kritične situacije jih aktivira molekula Gc MAF, s čimer se njihova aktivnost pospeši za 30-krat! Če primer prenesemo na avtomobil – bi nenadoma pospešili iz 5 km/h na 150 km/h.

Z aktivacijo makrofagov se sproži kaskadna reakcija, ki aktivira celoten imunski sistem.

Encim nagalaza

Naše telo je izredno inteligentno, a tudi virusov in rakavih celic ne gre podcenjevati! Ti izločajo poseben encim alpha-N-acetylgalactosaminidase (na kratko Nagalaza), ki v telesu blokira nastajanje naravne molekule Gc MAF na osi vitamina D in s tem prepreči aktivacijo makrofagov. Na ta način je imunski sistem dobesedno potisnjen v kot in ustvarjeno je idealno okolje, tako za razrast rakavih celic in razširjanje virusnih obolenj, kot razvoj različnih drugih bolezni.

Sprva je bilo mišljeno, da je molekula Gc MAF samo prevodnik v prirojenem delu imunskega sistema in izjemen stimulator makrofagov ter da je terapevtski učinek molekule Gc MAF vezan samo na aktivacijo makrofagov, ki napadajo in uničujejo rakave celice (Nutrints. 2013 Jul 8;5(7):2577-89). Številne nadaljnje raziskave so pokazale bistveno širšo vlogo.

V letu 2002 so na Medicinski fakulteti univerze v Nagaski na Japonskem objavili dokument v katerem so opisali inhibicijsko delovanje Gc MAF molekule na angiogenezo (J Natl Cancer Inst. 2002 Sep 4; 94(17):1211-9). Angiogeneza je fiziološki proces nastajanja novih krvnih žilic, ki tumorskim tvorbam dovajajo kri in potrebna hranila za rast in metastaziranje. Za Gc MAF je bilo torej dokazano, da preprečuje angiogenezo in s tem ustavlja dovod hranil v tumorske tvorbe (Cancer Immunol Immunother. 2011 Apr;60(4)479-85).

Na Univerzi Lexington, Kentucky, ZDA so leta 2010 predstavili, kako Gc MAF direktno zavre proliferacijo in visok potencial metastaziranja rakavih celic na primeru tumorja na prostati (PLoS One. 2010 Oct 18;5(10):el13428). Manj kot leto za tem, je bil enak učinek dokazan tudi na rakavih celicah tumorja na prsih, kjer je bilo obenem tudi dokazano, da se spremeni neoplastičen fenotip; z drugimi besedami rakave celice zdravljene z Gc MAF so postale zopet normalne (Anicancer Res. 2012 Jan;32(1):45.52).  

Na osnovi omenjenih recenziranih znanstvenih člankov lahko povzamemo, da ima molekula Gc MAF več nivojev delovanja, ki lahko pripomorejo k uspešni terapiji v primerih rakavih obolenj:

 1. Stimulira makrofage, ki napadejo in uničijo rakave celice,
 2. Zavira tumorsko angiogenezo, s čimer zavira rast tumorjev,
 3. Direktno zavira proliferacijo rakavih celic in njihov potencial za metastaziranje in spreobrača rakave celice nazaj v zdrave celice.

Delovanje molekule Gc MAF je kompleksno in bistveno širše od le nekaj opisanih učinkov v tem prispevku. Do danes poznamo že preko 20 potrjenih učinkov, med katerimi so tudi:

 • modulacija in znižanje vnetnih mediatorjev,
 • zniževanje onkogenov,  
 • povečanje števila celic naravnih ubijalk,
 • povečanje nevronskih aktivnosti,
 • indukcija tvorjenja sinaptičnih povezav,
 • povečanje presnove v živčnih celicah,
 • zniževanje nitrozativnega stresa,
 • zniževanje nivoja encima nagalaza,
 • zmanjševanje toksičnega učinka težkih kovin.

Molekula Gc MAF je izjemnega pomena za optimalno delovanje imunskega sistema in celovito razumevanje spektra njenega delovanja je še vedno predmet številnih raziskav. Že dokazana učinkovanja jo uvrščajo med najobetavnejša dopolnila tako v splošni preventivi, kot podporni terapiji pri številnih zdravstvenih težavah, predvsem rakavih obolenjih, srčno-žilnih obolenjih, avtoimunskih boleznih in nevrodegenerativnih boleznih.

Do nedavnega je bila možnost terapije z molekulo Gc MAF omogočena le ožjemu krogu ljudi, predvsem na zasebnih klinikah v obliki izvlečkov iz seruma, ki so predstavljali Gc MAF generacije 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Po letu 2010 so znanstveniki razvili možnost za razvoj bio-identične molekule Gc MAF iz naravnih sestavin, kot je kravji kolostrum in določena mikrohranila. Beljakovine se v procesu fermentacije razdrobijo na peptide, ki s pomočjo drugih mikrohranil tvorijo naravno, telesu identično molekulo Gc MAF. Te pripravke danes poznamo pod imenom Gc MAF 3-6. S tem, da je sedaj na tržišču že S-6 generacija. Razlike med njimi so večje ali manjše, pri čemer gre pozornost položiti predvsem na kakovost izdelka in dejansko absorpcijo, ki je zagotovljena izključno z rektalnimi svečkami.  

Viri zgornjih in spodnjih informacij in člankov so navedeni spodaj iz treh raziskav:

 1. Yamamoto N, Naraparaju VR, Moore M, Brent LH: Deglycosylation of serum vitamin D3-binding protein by alpha-N-acetylgalactosaminidase detected in the plasma of patients with systemic lupus erythematosus. Clin Immunol Immunopathol. 1997, 82 (3): 290-298. 10.1006/clin.1996.4320.
 2. Pacini S, Morucci G, Punzi T, Gulisano M, Ruggiero M: Gc protein-derived macrophage-activating factor (Gc MAF) stimulates cAMP formation in human mononuclear cells and inhibits angiogenesis in chick embryo chorionallantoic membrane assay. Cancer Immunol Immunother. 2011, 60 (4): 479-485. 10.1007/s00262-010-0953-7.
 3. Kanda S, Mochizuki Y, Miyata Y, Kanetake H, Yamamoto N: Effects of vitamin D (3)-binding protein-derived macrophage activating factor (Gc MAF) on angiogenesis. J Natl Cancer Inst. 2002, 94 (17): 1311-1319. 10.1093/jnci/94.17.1311.

 

Therapies that Reduce Nagalase Levels Help to Kill Cancer Cells

BY ROBERT A.ESLINGER, D.O., H.M.D. | JAN 9, 2020 | HEALTHY MEDICINE

If you read my HB article last month (Dec. 2019) about the cancer biomarker Nagalase, you will recognize its name. If not, what you need to know is that Nagalase is an important enzyme produced by cancer cells and some viruses to help them hide from detection by the immune system. Thus, increased or decreased Nagalase levels can be an indicator of the increasing or decreasing presence of cancer. [For more details, please read the complete article online at HBmag.com, Nagalase Test: Newest Cancer Biomarker.]

Reducing or eliminating Nagalase production occurs when cancer cells are killed. Unfortunately, this usually comes from invasive, toxic chemotherapy and radiation that also harm normal, healthy cells. The good news is, there are options – Nagalase-related therapies that do not harm healthy tissue but enable the immune system to identify and eliminate cancer cells.

These therapies are GcMAF and Salicinium, both of which are available in intravenous and oral forms. Their names and modes of action are not familiar to most people, so I will explain.

First, let’s look at GcMAF. It is a naturally occurring protein that supports the immune system — a Vitamin D receptor binding protein. The Gc stands for glycoprotein, meaning a protein with one or more sugar molecules attached to it, and the MAF stands for “Macrophage Activating Factor,” its mechanism of action. Macrophage white blood cells are part of our immune system. Their main job is to identify and kill any abnormal cells, such as cancer.

Nagalase blocks the Vitamin D receptor sites on the macrophages so they cannot “see” the cancer cells. It is an effective survival mechanism for the cancer.

GcMAF therapy works by restoring (activating) the ability of the macrophages to detect cancer cells so they can kill them. When this happens, the production of Nagalase is reduced and blood levels decrease. It becomes easier for the immune system to detect the presence of any remaining cancer cells and do its job of destroying them.

Salicinium, the second therapy also lowers Nagalase levels. It is a naturally occurring “glyco-benzaldehyde.” The glyco portion is a sugar that cancer cells use for cellular energy.
Benzaldehyde is substance toxic to abnormal cells like cancer. Together they are known as a “nano-particle conjugate,” meaning two nano-particles bound together. Nano-particles are extremely small and can be used to carry out certain tasks. They can occur naturally or be chemically engineered.

When Salicinium is delivered to the cancer cells, sugar is the taxicab and benzaldehyde is the passenger. As the compound enters the cancer cell, the bonds between the two parts of the conjugate break. The freed benzaldehyde, (toxic only to the energy production pathway in abnormal cells), weakens and/or kills the cancer. This causes a drop in the Nagalase levels that allows the immune system to once again ‘see’ the cancer cells and begin to attack and kill the remaining tumor cells.

In addition to a drop in Nagalase blood levels, Salicinium has been shown to increase immune system strength by causing an increase in immunoglobulin production, a tool the white blood cells use to kill abnormal cells. Salicinium also triggers an increase in the total white blood cell count, which is a big part of optimized immune system function.

Both GcMAF and Salicinium are valuable and important nontoxic cancer treatment therapies in the ongoing search to end this dreadful disease.

REFERENCES:

 1. Thyer L, et al. “Gc Protein-Derived Macrophage-Activating Factor Decreases Nagalase Levels in Advanced Cancer Patients,” Oncoimmunology 2013; 2:e25769, Epub 2013 Jul 29.
 2. Lin CF, et al. “Synthesis and anti-cancer activity of benzyloxybenzaldehyde derivatives against HL-60 Cells.” Bioorg Med Chem, 2005 Mar 1; 13(5):1537-44.

For further information on both of these therapies contact Reno Integrative Medical Center, 6110 Plumas St., Ste. B, Reno, NV 89519, 775-829-1009, renointegrative.com.

Zakaj ne bi enostavno preskočili operacije, sevanja in kemoterapije in ne bi uporabljali le GcMAF?

Nekateri pacienti oboleli za rakom, v upanju, da se bodo izognili kirurškim posegom,sevanju in kemoterapijam, sprejemajo le uporabo GcMAF terapije pri svojem zdravljenju. Če GcMAF deluje, zakaj bi se sploh ukvarjali z ogabnimi posegi?

Ne hitite z odločitvijo. Za večino bolnikov z rakom bi to bila zelo slaba poteza. Tukaj je zakaj: GcMAF deluje bolj efektivno na manjše tumorje. Ne glede na pomanjkljivosti »velike trojice«, vsi zmanjšujejo težo tumorja. Osnovna ideja pri tem je, da aktivirani makrofagi »požrejo« celice raka, toda kot pri kosilu – manj kot imate na krožniku, hitreje in lažje boste končali obrok. Tako kot obstaja zgornja meja količine hrane, ki jo lahko pojeste, tako obstaja tudi meja pri velikosti tumorja, ki jo tudi najbolj agresivni makrofagi lahko uklonijo.

Premislite o naslednjem: večja kot je umazanija, večjo gobico boste potrebovali. Enako velja pri raku. Operacija, sevanje in kemoterapija zmanjšujejo velikost tumorja in/ali metastaze (to imenujemo »debulkin«). Manjši tumorji so lažja tarča za GcMAF-ove aktivirane makrofage kajti imajo manjše število rakavih celih in je njihova obremenitev manjša. Pacienti, ki sanjarijo o hitrem, enostavnem in lahkem zdravljenju morajo vedeti naslednje: izmikanje priporočenim konvencionalnim tretmajem za zdravljenje raka, ni najbolj pametna poteza. Uporaba GcMAF metode pri manjših tumorji, ki so že operirani in pri pacientu, ki je že opravil kemoterapijo, lahko naredi razliko med tem ali je bolezen ozdravljena ali ne.

Še en napačen način razmišljanja je tudi ta: »Lahko poskusim samo GcMAF in če ne uspe, lahko naredim operacijo, kemoterapijo in/ali sevanje.« Tak pristop je nesmiseln, saj s čakanjem lahko rak zraste do take velikosti, ob kateri pot nazaj ni več možna. Spet, najboljše je začeti z »debulk« strategijo.


Zaščitna klauzala:

"Obveščamo vse člane, kakor tudi vse obiskovalce naše spletne strani, da v centru DOZ (Društva Objemi Zdravja) ne izvajamo prodajo zdravil, preparatov, prehranskih dodatkov, aparatur ali česarkoli. Prav tako ne reklamiramo niti promoviramo ničesar. Kakor tudi ne garatiramo za nič od zgoraj navedenega, kar kupite sami, ne glede ali ste informacijo dobili na vašo željo pri nas. Kljub temu, da vam želimo pomagati in vam vedno posredujemo željenje informacije z najoljšim namenom, za katere smatramo in verjamemo, da so najboljše, ne moremo dajati garancije, za nekaj kar ne proizvajamo niti prodajamo. Prosimo vas za razumevanje."

Hvala